תחומי התמחות

תחומי התמחות

תחום השירותים למערכת הבנקאית

 • סקרים ראשוניים (דוחות אפס) לקבלת אשראי לפרויקטים.
 • ליוויים פיננסיים לפרויקטים בכל רחבי הארץ (דוחות ליווי שוטפים).
 • הערכות שווי לצרכי בטוחה לאשראי לכל סוגי הנכסים.

תחום חוק התכנון והבניה והתחדשות עירונית

 • טיפול בתיקים של היטל השבחה או ירידת ערך לפי סעיף 197. 
 • התחדשות עירונית – תמא 38  ופינוי בינוי.

שמאות מקרקעין – תחומים נוספים

 • הערכות שווי לכל סוגי נכסי המקרקעין (נכסי מגורים; נכסים מניבים כדוגמת- קניונים, מגדלי משרדים, מתחמי תעסוקה ועוד; נכסים מיוחדים כדוגמת- בתי מלון, תחנות תדלוק, בתי אבות ועוד).
 • חוות דעת לתשקיפים, להנפקות פרטיות ולדוחות הכספיים של חברות על פי כללי חשבונאות הבינלאומיים IFRS (עפ"י תקן 17.1 לתקינה השמאית).
 • חוות דעת בנושאים הנדסיים.
 • חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט בנושאים שונים.
 • שומות למגזר החקלאי – הערכות שווי נחלות, חלוקה בין יורשים וכיו"ב.
 • הערכות שווי לנכסים תפוסים בדמי מפתח (דיירות מוגנת).
 • קביעת דמי שימוש ראויים לכל סוגי הנכסים.
 • טיפול בהשגות ועררים למס שבח מקרקעין.
 • טיפול בהשגות ועררים למינהל מקרקעי ישראל.